Privacy Statement

Dit is de privacy policy van BVP Verpakkingen BV te Dordrecht, houder van deze website.  

BVP Verpakkingen BV hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met de persoonlijke informatie van de gebruikers van deze website en houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Door persoonsgegevens achter te laten op de website van BVP Verpakkingen BV, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig deze privacy policy. 

Verwerking persoonsgegevens door BVP Verpakkingen BV 

In het kader van onze dienstverlening aan u, als u onze website raadpleegt of gebruikt, raakt BVP Verpakkingen BV bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, IP-adres, (mobiel) telefoonnummer en bankgegevens in het geval van aankopen en betalingen. 

BVP Verpakkingen BV verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, namelijk: uw transacties logistiek en administratief af te kunnen handelen. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen, nieuwe producten en om uw gebruikservaring te verbeteren. 

BVP Verpakkingen verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waartoe ze zijn verstrekt. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden.  

BVP Verpakkingen BV heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door haar verkregen persoonsgegevens te beschermen. 

Rechten van betrokkene 

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens 

BVP Verpakkingen BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Aansprakelijkheid van BVP Verpakkingen BV 

BVP Verpakkingen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.  

Wijzigingen in de privacy policy 

BVP Verpakkingen BV behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. 

Informatie over de privacy policy 

Vragen over onze privacy policy of klachten kunt u richten aan: 

BVP Verpakkingen 
Olivijn 600 
3316 KH Dordrecht 
078 – 652 40 60 
info@bvp.nl 
Ter attentie van: Dhr. R. Goud 

9 april 2020