Disclaimer

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door BVP Verpakkingen BV, gevestigd te Dordrecht en ingeschreven onder Kamer van Koophandel onder nummer: 240 980 69 

Door het bezoeken van deze website en/of kennis te nemen van de inhoud op deze site, stemt de bezoeker van de website in met deze disclaimer. 

BVP Verpakkingen BV besteedt de grootst mogelijk zorg aan de inhoud, correctheid en actualiteit van de informatie op deze site. Desondanks kan zij niet garanderen dat de informatie op deze site te allen tijde correct en actueel is. 

BVP Verpakkingen BV kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website, dan wel als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel als gevolg van de (tijdelijke) onmogelijkheid om informatie op de website te raadplegen. Ditzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie op de website niet actueel is. 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BVP Verpakkingen BV, informatie van deze website, of enig gedeelte daarvan, te kopiëren, te bewerken of over te dragen. 

BVP Verpakkingen BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in de disclaimer worden gepubliceerd op de websites van BVP Verpakkingen BV. 

9 april 2020